مکان جلسات هفتگی گروه کوهنوردی یاران از دفتر هیات کوهنوردی به

مجموعه ورزشی فرهاد میرزاجانی مقابل بیمارستان بعثت انتقال یافت

 

زمان :دوشنبه 3 آذر 93 ساعت 18:45

 

حضور تمامی اعضاء الزامی میباشد