اعضای هیات مدیره

 

اسامی اعضای هیات مدیره گروه به شرح زیر میباشد

 

سرپرست گروه : رضا شریفی

 

دبیر: پوریا بوجاریان

 

امور مالی : حسین مسافری

 

روابط عمومی : هادی پرچمی

 

بازرس : علی عظیمی - سید احمد باب الحوائجی

 

مدیر سایت : امین رشیدی مصلح