اعلام برنامه آینده

 

عنوان برنامه اول  :  سنگ کشتی (فنی)

 

سرپرست : آقای محمد حسن شعبانی

 

همراه سرپرست : 09189057005

 

 

عنوان برنامه دوم  :  سنگ ضربدر (فنی)

 

سرپرست : آقای داود بهشتی

 

همراه سرپرست : 09338790979

 

 

برنامه گروه بانوان یاران

 

عنوان برنامه   :  کلاغ لان

 

سرپرست : خانم رضایی

 

 

 

ساعت حرکت هر سه گروه : 6:00 صبح

 

 

 

محل تجمع : میدان امام - جنب پاساژ قائم