گزارش صعود به قله دماوند (شمالی)

 

سرپرست برنامه : آقای مهدی رابطی

 

به نام خدا

 

طبق برنامه روز سه شنبه ساعت13:00 از دور میدان چراغ قرمز سوار مینی بوس شدیم که مینی بوس تیم شمالی و شمال شرقی و یخچال شمالی و یال داغ با هم مشترک بود و مینی بوس وجنوبی وغربی هم جدا ساعت 14:00 ناندل حرکت کردیم که ساعت 24:00 به روستای ناندل رسیدیم که مه شدیدی در روستا حکم فرما بود و با تلفن با آقای صالحی هماهنگ کردیم و بعد از نیم ساعت گشتن توی مه شدید آقای صالحی را پیدا کردیم و به خانه ی خود صالحی رفتیم چون که گروه های دیگر در خانه کوهنورد اتراق کرده بودند دیگر بچه ها شام مختصری گرم کردند وصرف کردند که ساعت حدودا 2 بامداد همگی خوابیدیم ساعت 6صبح از خواب بیدار شدیم  وبا نیسان هم شب هماهنگ کرده بودیم که ساعت 7جلوی درب آماده باشد که تیمها را به پای کار ببره ساعت 7:30صبح نیسان آمد وتیم ویخچال شمالی ویال داغ با نیسان به منطقه رفتیم ساعت 8:30 صبح به پای کار رسیدیم که تیم شمالی و یخچال شمالی پیاده شدیم وتیم یال داغ با نیسان به پای کار رفت ما هم شروع کردیم به رفتن . ساعت11:15 دقیقه به پناهگاه چهار هزار رسیدیم وپس از صرف مقداری خوراکی  و تنقلات و استراحت ساعت 13:00به سمت پنج هزار حرکت کردیم که ساعت 15:00 به پناهگاه پنج هزار رسیدیم ومن پس از گذاشتن کوله پشتی مقداری ظرف نوشابه یک ونیم لیتری برداشتم ورفتم داخل یخچال و آب برداشتم و آمدم و استراحت کردم تا ساعت 20:00  که پس از گرم کردن شام مختصری که مقداری سوپ ودیگر خوراکی ها بود صرف شد که شب هم تا صبح با شدیدی باد شدید باران وبرف بارید و صبح ساعت 5:30 دقیقه از خواب بیدار شدیم وپس از صبحانه ساعت 7:30 دقیقه عکس گرفتیم و لوازم اضافه تیم یخچال شمالی را گرفتیم که تیم یخچال سبک بروند به مسیر خود وساعت 8:00 شروع به صعود کردیم به سمت قله ساعت 11:30 دقیقه به قله رسیدیم با وجود مه شدیدی که در منطقه حکم فرما بود . با تمام این وجود با استقبال گرم آقایان رضا شریفی و امید اکبری و مهدی شریفی و حسین مسافری روبه رو شدیم وپس استراحت مدتی در قله تیم یخچال شمالی و شمال شرقی هم به ما رسیدند وبعد گرفتن عکس یادگاری  به سمت بارگاه سوم حرکت کردیم و در ساعت 12:30 وبعد از دو نیم ساعت یعنی ساعت 15:30 به پناهگاه بارگاه سوم رسیدیم  که باز با استقبال گرم آقای سعید حیدری  و خانم ها مواجه شدیم که پس از استراحت وخوردن ناهار ساعت 17:00 به سمت مسجد حرکت کردیم  همگی که ساعت 18:30 دقیقه به مسجد رسیدیم وپس از گذاشتن کوله پشتیها در مینی بوس به سمت پولور وهمدان حرکت کردیم وساعت 7صبح جمعه به همدان رسیدیم  وبرنامه روز جمعه 92/5/11  ساعت 7 صبح برنامه با موفقیت کامل تمام تیم ها به پایان رسید که همینجا جا دارد از زحمات بیشمار آقای رضا شریفی سرپرست کل تیم ها تشکر کنم با آرزوی  موفقیت روز افزون و صعود قله های داخلی وخارجی دیگر برای گروه کوهنورد یاران همدان.

اعضای گروه:وحید رسولی-یونس زندی-محمود عزیزی