جلسه هفتگی یاران

 

 

زمان : سه شنبه 2 تیر 94 ساعت : 21:00

 

مکان : مجموعه ورزشی فرهاد - مقابل بیمارستان بعثت