یکشنبه  21/2/93

 

ساعت 6:30 دقیقه آباده را در مسیر پاسارگاد ترک کردم.برای رسیدن به پاسارگاد، بایستی از بام فارس یا همان صفا شهر(با ارتفاع2324متر بالاتر از سطح دریا) گذر میکردم و گردنه ای که مرا به صفا شهر میرساند، گردنه ای نبود جز کولی کش.

بعد از این قسمت که  حدود 10 الی 15 کیلومتراز مسیر را به خود اختصاص میداد؛ الباقی مسیرسراشیبی وکفی بود.

ساعت 17:00به پاسارگاد یا مادر سلیمان رسیدم.از توضیح کلامی در مورد آرامگاه خود داری میکنم وامیدوارم عکسهای تقدیمی گویای هرآنچه دریافتنیست  باشد.

 

کیلومتر طی شده :153 کیلومتر

 

دوشنبه22/2/93

 

 ساعت  5:20 دقیقه از پاسارگادبه سمت شیراز حرکت خود را آغاز کردم.در بین مسیر از نقش رستم وپرسپولیس(تخت جمشید) که هر یک نمودی از شکوه وعظمت ایرانیان است، باز دید داشتم. در پرسپولیس ،دوچرخه ای با تجهیزات توریستی توجهم را جلب کرد .ولی با توجه به محدودیت زمانی که برای خودم قائل بودم؛ فرصت صبرکردن و دیدن صاحب دوچرخه را نداشتم.بعداز باز دید از پرسپولیس هم دوچرخه سوار رفته بود وفقط طبق اطلاعات نگهبانها متوجه شدم از کشور ترکیه بوده وبه سمت شیراز در حرکت است.

حدود 25کیلومتری شیراز ونرسیده به گردنه باجگاه؛ به دوچرخه سوار ترکیه ای که ابراهیم نام داشت رسیدم. بعداز سلام واحوال پرسی ومعرفی خودمان( با همان زبان دست وپا شکسته)متوجه شدم از ترکیه حرکت خودش را آغاز کرده ودر ادامه، تبریز، زنجان،اصفهان، شیراز،بوشهر،بندرعباس، کیش، امارات، واز آنجا به پاکستان ودر انتها قصد رسیدن به ژاپن را دارد.

 

مدت زمان برنامه اش 2سال در نظر گرفته شده بود وشرکت سازنده دوچرخه اش.( GEOCECH)اسپانسر برنامه بود.

 

هر چند مسیر حرکتمان یکی بود، ولی چون هم سرعت حرکت و هم محل اقامتمان (ابراهیم در هتل ومن در خوابگاه تربیت بدنی)متفاوت بوداز همدیگر خدا حافظی کردیم.

حدود ساعت 17:00در مجموعه ورزشی 22بهمن شیراز بودم. با توجه به مشترک بودن اتاق بنده با دو نفر دیگر وناخوشایندی بنده از این موضوع، ترجیح دادم به استراحتگاه خانه کارگر مراجعه کنم.آنجا هم داستانهای خاص خودش را داشت که هم توضیحش از حوصله من خارج است  وهم باز گو کردنش دردی را دوا نمیکند. . . بگذریم. . . .

 

 

کیلومتر طی شده :148کیلومتر               تایم مفید رکاب زدن :6ساعت و33دقیقه

 

 

سه شنبه23/2/93

 

این روز را به بازدید از حافظیه؛ آرامگاه سعدی؛باغ دلگشا؛ارگ کریمخان زند والبته جای دوستان خالی؛ فالوده شیرازی وبستنی خوردن گذراندم.

 

 

چارشنبه24/2/93

 

بعداز جمع وجور کردن وسایل  وتسویه حساب با خانه کارگرساعت 13:30دقیقه از ترمینال کار اندیش شیراز سوار اتوبوس وساعت 3:45دقیقه بامداد پنج شنبه به این برنامه هم پایان دادم.

 

کل کیلومتر طی شده :1058کیلومتر             کل تایم مفید رکابزدن :52 ساعت و6 دقیقه

 

حق یاورتان