گزارش و تصاویر صعود به قلل زرد کوه 13 الی 15 خرداد 94
شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۴
2511 بازدید

گزارش برنامه  صعود به قلل زرد کوه

 

سرپرست برنامه : آقای داود بهشتی

 

13 الی 15 خرداد 94

 

 

گروه اول : صعود قلل زرده و دو زرده

آقایان : داود بهشتی – حسین زارعی – امین رشیدی – رضا مرادی – سعید نوری

رضا محمدی – حمید علافچی و مهمانش

خانم ها : رضایی – بیگ محمدی - ترکمان

 

گروه دوم : صعود قلل کلون چی - شاه شهیدان - زرده و دو زرده

آقایان امیر اکبری – مهدی شریفی – حسین مسافری – وحید رسولی

صادق مهرپویا – علی عظیمی

 

گزارش :

 

طی هماهنگی های قبلی سرپرست برنامه آقای بهشتی سه شنبه مورخه 12 خرداد 94 در میدان امامزاده عبد اله همدان جهت صعود به قله زرد کوه گرد هم آمدیم.تعدادی از اعضای گروه برای بدرقه آمده بودند که جای تشکر دارد.

ساعت 22:00 توسط مینی بوس همدان را ترک کردیم و ساعت 8 صبح چهارشنبه به منطقه رسیدیم.گروهی قصد صعود به قلل کلونچی  و گروه دوم قله دوزرده را داشتند. صبحانه را در منطقه صرف کردیم و بعد از تقسیم وسایل ساعت 9 کوهپیمایی را در دو گروه آغاز کردیم.

 

 

 

 

ساعت 12:30 به پناهگاه چال میشان رسیدیم. کمی استراحت کردیم و چادر ها را پرپا نمودیم .

 

تعدادی در پناهگاه و تعدادی هم در چادر و تعدادی هم که به اخراجی ها ملقب شدیم!! بر سکوی پناهگاه مستقر شدیم و شب را سپری کردیم. مهتاب شب زیبایی بود.

 

 

صبح روز بعد یعنی پنجشنبه ساعت 8:00 بعد از صرف صبحانه ای مفصل  و جمع کردن وسایل در چادرها به سمت قله زرده حرکت کردیم.

 

 

کمی بالا تر پناهگاه و چادر های رنگی کنارش منظره زیبایی داشت . در مسیر آب وجود نداشت و از آب برف ها استفاده میکردیم . آنجا بود که به یاد چشمه های خنک و پر آب الوند می افتادیم.

سپس ساعت 12:30 به قله زرده رسیدیم.

 

 

 

پس از کمی استراحت و چند عکس یادگاری به سمت قله دوزرده حرکت کردیم و با فاصله نیم ساعت به قله رسیدیم.

 

 

از آنجا گروه دوم را در قله مقابل دیدیم. که به طرف قله دوزرده حرکت میکردند . برنامه این گروه که سنگین تر که قصد صعود  قلل کلونچی ، شاه شهیدان ، دوزرده ، و زرده را داشتند. کمی استراحت کردیم و مسیر بازگشت را در پیش گرفتیم . هوا بسیار گرم شده بود . به ابتدای یخچال رسیدیم که اگر پیاده میرفتیم مسیری یک ساعته بود . تصمیم گرفتیم مسیر را سر بخوریم. که تقریبا 10 دقیقه تا بالای چال میشان طول کشید . ساعت 15:00 به پناهگاه رسیدیم. کمی آب از یخچال که نسبت به روز قبل گل آلود شده بود برداشتیم و مشغول ناهار شدیم. سپس وسایل را جمع کردیم و ساعت 16:00 به سمت پایین حرکت کردیم. پس از چند ساعت حرکت در زیر آفتابی سوزان به رودخانه رسیدیم. در آنجا نیم ساعتی استراحت کردیم و مسیر را ادامه دادیم. در نزدیکی همان جا عشایری بودند که از ما با دوغ و آب خنک پذیرایی کردند .سپس به سمت سراب کوهرنگ حرکت کردیم و قرار شد شب را درسراب سپری کنیم.ساعت 21:00 به سراب کوهرنگ رسیدیم .چادرهارا برپا کردیم . حدود یک ساعت بعد گروه دوم به ما رسیدند . شام را دور هم صرف کردیم و شب را در آنجا ماندیم.

 

 

 

صبح روز جمعه وسایل و چادر هارا جمع کردیم و ساعت 9:00 به سمت سد حرکت کردیم .

 

 

به ماشین رسیدیم وهمگی به سمت همدان بازگشتیم.  برنامه ساعت :24:00 روز جمعه در همدان به پایان رسید.

 

گزارش از امین رشیدی

 

تصاویر گروه دوم : صعود قلل کلون چی - شاه شهیدان - زرده و دو زرده

آقایان امیر اکبری(سرپرست) – مهدی شریفی – حسین مسافری – وحید رسولی

صادق مهرپویا – علی عظیمی