گزارش برنامه صعود به قله سبلان 13 خرداد95
پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۹۵
970 بازدید

به نام نامی حضرت دوست

گزارش برنامه سبلان به مناسبت چهلمین روز درگذشت استاد ناصر مهرورز در روز چهارشنبه 13خرداد ماه برنامه از پیش برنامه ریزی شده سبلان مطابق با تقویم گروه یاران در ساعت ده شب با همیاری هفت تن از دوستان وهمنوردان گروه یاران آقایان علی آقا عظیمی حبیب رضایی جعفر رضایی حسین مظاهری مهرداد صفری واینجانب امیرمحرری به اتفاق خانمها ورمرزیار وترکمان از میدان امام زاده عبدالله با بدرقه آقای شریفی شروع شد  ساعت ده وده دقیقه به طرف اردبیل وشهر مشکین شهر حرکت کردیم وساعت نه نیم صبح در راه روستای شابیل  جهت صرف صبحانه که تا ساعت ده طول کشید بعد به سمت روستای شابیل حرکت کردیم ودرساعت ده  بعد از پارک اتومبیل ها  با دو دستگاه لندور به سمت پناهگاه سبلان حرکت کردیم که خوشبختانه تا نزدیکی پناهگاه لندورها رفتیم که بعداز پیاده شدن حدودا  چهل دقیقه کوله کشی به پناهگاه رسیدیم در اینجا با کمی مشکل که بیشتر وقتها در این منطقه هست روبرو شدیم یعنی بسته بودن درب اطاقها براثر پرشدن برف درپشت در چرا که بعضی از دوستان کوهنورد بعد از خارج شدن از اطاق اقدام به بستن در نمی‌کند همین مساله باعث انباشته شدن زیاد برف درپشت در شده بود که با یاری دوستان بعداز حدود یک ساعت دربازشده واقدام به استراحت وصرف نهارشد که ساعت سه هوا کاملا زمستانی شدوبرف باشدت زیادی شروع شد طوری که حدودا ساعت شش نزدیک به پانزده سانت برف بارید ولی ازساعت هفت به بعد هوا بهتر شدولی بادشدیدی شروع شد  بعداز استراحت
ساعت شش صبح ازخواب بیدار شدیم وبعداز صرف صبحانه وامادشدن ساعت شش و پنجاه دقیقه اقدام به صعود کردیم که با سرقدمها خوب وعالی خانم ورمزیار ساعت یازده وپانزده دقیقه به قله سبلان رسیدم وبعداز استراحت وگرفتن عکس ساعت  یازده چهل وپنج دقیقه اقدام به برگشت نمودیم ودر ساعت یک وپنجاه دقیقه به پناهگاه رسیدیم که بعداز استراحت وصرف نهار ساعت سه ونیم اقدام به برگشت به شابیل نمودیم ودر ساعت چهار ونیم عصر روز 14خرداد این برنامه زیبا به پایان رسید