صعود قله قزل ارسلان از جبهه غربی 91/11/6
جمعه ۲۷ تير ۱۳۹۳
0 نظر
1559 بازدید

گزارش صعود قله قزل ارسلان از جبهه غربی

 

جمعه 91/11/6

 

سرپرست برنامه : آقای محمد حسن شعبانی

 

 

به نام خدا

 

طبق برنامه هفتگی گروه روز جمعه  6/ 11/ 91 صعود قله قزل در نظر گرفته شد ساعت حرکت شش و سی دقیقه  دور میدان به اتفاق 4 نفر از اعضای گروه آقایان علی عظیمی مهدی خاوری بهرامی شعبانی به همراه آقای رضا شریفی که زحمت کشیده با وسیله شخصی خود ما را به روستای وهنان رسانده .

ابتدا هدفمان صعود از مسیر نرمال به قله بود از آنجایی که تعداد نفرات را مناسب دیدم مسیر صعود را از مسیر نرمال به مسیر جبهه غربی تغییر دادیم مسیری و جبهه ای که آقای اسماعیل زاده را فراوان یاد کردیم ناگفته نماند  که قله قزل را چه در تابستان چه در زمستان از این جبهه صعود نکرده بودیم (چه ابهت و عظمتی داری ای قزل ارسلان زیبا) بعد از پیمایش جاده خاکی از روستای وهنان به به محل مناسبی جهت صرف صبحانه رسیدیم صبحانه را صرف کرده و دل به مسیری نو در قزل ارسلان سپردیم بعد از حدود 2 ساعت پیمایش دست به سنگ می شویم  در ابتدای راه سنگهای کوتاه را جهت گرم شدن صعود می کنیم رفته رفته مسیر سختر می شود تا جایی که مجبور به استفاده از ابزار جهت صعود می شویم مسیر را که به امید اینکه کمی سبکتر شود ادامه می دهیم اما در اواسط مسیر دو نفر از بچه ها مسیر برگشت را در پیش می گیرند لحظه ای خودم را نیز بین ادامه یا برگشت مردد می بینم اما مسیر صعود را جهت برگشت فرصتی از کف داده می بینم مسیر را به همراه آقای خاوری ادامه می دهیم طبیعتا" سرعتمان نیز به جهت دو نفر شدن بیشتر می شود اما باز هم به دلیل کم بود وقت از درگیر شدن بیشتر حذر می کنیم و در ساعت 3 بعد از ظهر خود را به قله می رسانیم که جهت برگشت نیز وقت کافی داشته باشیم بعد از گرفتن چند عکس یادگاری مسیر برگشت را از مسیر نرمال انتخاب میکنیم و راه برگشت را در پیش میگیریم که حدود 3 ساعت تا رسیدن به روستای وهنان وقت می برد و در ساعت 6 به روستای وهنان می رسیم و با سواری که آقای عظیمی از قبل آماده کرده بود به سمت همدان حرکت می کنیم  در ساعت 6/30  در میدان برنامه به اتمام میرسد.

 

بگذار تا مقابل روی تو بگذریم             دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم

 

با تشکر از زحمات آقای عظیمی که در این برنامه متقبل شدند و آقای خاوری و بهرامی که ما تحمل کردند.
 
 
تصاویر برنامه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر