قله کلاغ لان (کلاغ لانه)

 

 

 

مختصات جغرافیایی قله:      N34 45.591       E48 23.326

مختصات جغرافیایی پناهگاه: N34 45.612       E48 23.637

ارتفاع قله: بر اساس بیضوی مبنا WGS84، 3358 متر

 

 

مسیر های دسترسی به پناهگاه کلاغ لان:

 

 

1- مسیر نرمال: گنجنامه، میدان میشان، تخت نادر، تراورس دوزخ دره، پناهگاه کلاغ لان

2- مسیر قله: گنجنامه، میدان میشان، تخت نادر، قله الوند، پناهگاه کلاغ لان

3- مسیر امامزاده: روستای امامزاده کوه، دوزخ دره، پناهگاه کلاغ لان

4-  مسیر دره کیوار: گنجنامه، اردوگاه کیوارستان، دره کیوار، پناهگاه کلاغ لان

5-  مسیر حیدره: روستای حیدره پشت شهر، ابتدای دوزخ دره، پناهگاه کلاغ لان

 

گاهی عبور از مسیر دوزخ­ دره در زمستان به علت یخ زدگی با دشواری ها و خطراتی همراه است که به افراد نا آشنا و کسانی که تجهیزات مناسب ندارند، توصیه می شود مسیر دوم را انتخاب کنند.

مسیر دره کیوار در صورت بارش سنگین برف دارای خطر بهمن می باشد.

 

 

مسیرهای دسترسی از پناهگاه به قله ی کلاغ لان:

 

 

1- مسیر نرمال: حرکت از پناهگاه به سمت جنوب غرب و پس رسیدن به گردنه ی منتهی به قله، تغییر مسیر به سمت قله (به سمت شمال)

2- صعود از قیف غربی قله

3- صعود از قیف شرقی قله

4- صعود از سوزنی های زیر قله

5-  صعود از مسیر پشت قله کلاغ لان