گزارش ورزش صبحگاهی ایام نوروز
دوشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۵
1048 بازدید
سلام خدمت تمامی دوستان یارانی عزیزم
گزارش ورزش صبحگاهی ایام نوروز


طی کردن مسیرگنجنامه
مسیراستخرعباس آباد
مسیر4راه پارک تا کوچه باغهای عباس آباد
بصورت دو استقامت وپیاده روی
وصرف صبحانه بهمراه دوستان عزیزم

هماهنگی برنامه ها
بصورت دسته جمعی
نفرات شرکت کننده
آقایان: مهدی مشفق.. روزبه نامداری..
حسام الدین قیاسوند..حمیدمسلم خانی
خانمها: فاطمه میرزایی..سپیده ترکمان، فاطمه ترکمان...
برنامه ها بسیارعالی وفرحبخش بود
درروزهای بارانی وباطراوت بهاری..
سپاسگزارم ازدوستان عزیزوبزرگوارم
که دراین روزا منوهمراهی کردن
برای همگی آرزوی سلامتی وشادی دارم.
خواهر کوچکتان منصوره حقشناس
بادیدن تصاویر زیبا نوروز95را خاطره انگیز میکنیم
سپاس ازمحبتتان