هدف
جمعه ۰۲ بهمن ۱۳۹۴
1488 بازدید

 

هدف از کوهنوردی چیست؟

بطور کلی ورزش و علی الخصوص ورزش کوهنوردی میتواند پلی باشد به سوی موفقیت ، موفقیتی که ما آن را در کوهنوردی اینگونه تعریف میکنیم : صبر و استقامت در برابر شرایط سخت و ناملایمات پیش رو ، کمک به یکدیگر در راستای رسیدن به هدفی مشترک .رسیدن به قله در کوهنوردی میتواند یک هدف باشد

اما همه داستان این نیست . آنچه برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است لحظاتیست که در کنار هم و دست در دست هم برای رسیدن به قله با سختیها پیکار میکنیم  از هم میآموزیم و به هم یاد میدهیم آنچه را که در زندگی ارزش خطابش میکنیم .

 

ما میخواهیم  بیاموزیم که باید از شانه هایمان سکویی بسازیم تا همنوردانمان را در رسیدن به اهدافشان یاری کنیم ، ما میخواهیم از جنبه های مثبت کوهنوردی تاثیر بگیریم و در حد بضاعتمان تاثیر گذار باشیم و به این معتقدیم که:

آب دریا را اگر نتوان کشید / هم بقدر تشنگی بتوان چشید