گزارش برنامه غار کتله خور 14 آذر 93
چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳
1442 بازدید

گزارش برنامه غار کتله خور(شهرستان خدابنده)

 

جمعه 14 آذر 93

 

سرپرست برنامه : آقای رضا شریفی

 

      

 

غار کتله خور واقع در روستای گرماب واقع در شهرستان خدابنده می باشد. در گذشته این غار را جزو استان همدان می دانستند. چون مابین استان همدان و زنجان واقع گردیده است.

روز جمعه مورخ 14 آذر 93 ساعت 6:00 صبح تعداد 29 نفر از اعضای گروه به اتفاق یک دستگاه مینی بوس و سه دستگاه سواری به طرف کبودراهنگ و از آنجا به طرف روستای شیرین سو سپس به طرف زرین آباد و از آنجا به طرف روستای گرماب رفتیم. راس ساعت 9:00 صبح بود که به محوطه غار رسیدیم . سپس سپس به استراحت و صرف صبحانه مشغول شدیم. ساعت 9:30 صبح بود که با تهیه بلیط همگی به اتفاق یک راهنما به داخل غار رفتیم.

پس از شنیدن سخنان راهنمای محلی به طرف داخل حرکت کردیم. پس از بازدید از مناظر داخل غار و عکس گرفتن و یک ساعت راهپیمایی به آخر محدوده مجاز غار رسیدیم. عکس یادگاری گرفتیم و همگی به طرف بیرون غار حرکت کردیم. ساعت 11 همگی بیرون بودیم.بعد از کمی استراحت به طرف همدان حرکت کردیم . در راه برگشت به دریاچه فصلی شیرین سو رسیدیم و ناهار را در آنجا صرف کردیم.سپس به طرف همدان حرکت کردیم و ساعت 15:00 به همدان رسیدیم.