قله کرکسین

 

ارتفاع : 2980 متر

رشته کوه : زاگرس

مکان :استان همدان ، شهر همدان

 

 

کوهستان الوند دارای قلل متعددی میباشد که اگر در نمای پانورامیک از سمت شهر همدان بدان بنگرید به ترتیب مهم ترین هااز راست به چپ میتوان قلل کرکسین ، قزل ارسلان ، دایم برف ، کلاغ لانه ، الوند ، کمر لرزان ، یخچال ، شاه نشین و کلاه قاضی رامشاهده نمود ودر این بین کوه کرکسین هم با ارتفاع 2980 متر جزء این قلل محسوب میگردد راههای دسترسی به کوهپایه این قله دو راه است یکی از روستای وهنان که در34 کیلومتری محور همدان-اسد آباد است و درجبهه شمالی کوه واقع شده وراه دیگری که مارک گردیده است از شهرستان اسد آباد وروستای قاسم آباد میباشد.از اسد آباد تا روستای قاسم آباد در حدود 11 کیلومتر است که 7 کیلومتر آن خاکی میباشد این کوه ، هم مناسب کوهپیمایی می باشد هم صخره نوردی وجبهه جنوبی این کوه صخره ایست و دیواره ای در حدود 300 متر دارد و مسیری بعنوان «پدر» توسط استاد محمدباقر عیوضی که از اساتید پیش کسوت وباتجربه صخره نوردی کرمانشاه می باشد در شهریور ماه سال 91 دراین دیواره گشایش شده است که جهت کار دیواره بسیار مناسب می باشد شرح کامل این مهم در سایت استاد ذکر شده است و از جلوه های دیگر این کوه پناهگاه هشت ضلعی شکیل و زیبای این کوه است که مجهز به آب و برق می باشد وبه همت هیئت کوهنوردی استان همدان بنا شده است

 

تصاویر منطقه