اجرای برنامه یخنوردی و آموزش یخنوردی1394/12/05
چهارشنبه ۰۵ اسفند ۱۳۹۴
1117 بازدید
گزارش اجرای برنامه یخنوردی و آموزش یخنوردی

سرپرست و مدرس برنامه: پوریا بوجاریان

تعداد نفرات :۹

نفر آقا ۱نفر خانم

زمان و مکان :

۵اسفند ۹۴ _ آبشارگنج نامه

طبق برنامه ریزی انجام شده و اعلام آمادگی نفرات جهت شرکت در این برنامه , موفق به اجرای آن در روز مذکور شدیم.

از عناوین تدریس شده در دوره میشود به :

1 -ابزار شناسی یخنوردی

2 - نحوه استفاده از ابراز

3 -عملکرد ابزار و وسیله ها

4 -نحوه کار گذاری پیچ یخ

5 - صعود کرده ای روی یخ

6 - درای تولینگ و .... نام برد.

از نکات قابل توجه در این برنامه شرکت سرکار خانم حق شناس بود که توانسته بودند از همدان تا گنج نامه را بدوند و در کنارما باشند که برای ایشان آرزوی موفقیت داریم