صعود به چهارقله 8-6-98
جمعه ۰۸ شهریور ۱۳۹۸
613 بازدید

به نام پاک آفریدگار.
به کوهستان سفر آرام جان است
برنامه  جمعه 8 شهریورماه

ارتفاعات چهارقله

و خط الراس چهارقله به  یخچال

باشگاه کوهنوردی یاران