گزارش برنامه های آبشار زیارت و دیواره قلعه ماران 19 فروردین 94
یکشنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۴
1150 بازدید

گزارش برنامه های  آبشار زیارت و دیواره قلعه ماران  19 فروردین 94

 

20 فروردین 94

 

سرپرست برنامه : آقای میلاد بر

 

 

بعد از برنامه جنگل مازوکش در تاریخ 19 فروردین 94 ساعت 8 صبح از منزل آقا امین به راه افتادیم رفتیم به سمت  آبشار(زیارت) و (چهار چال) تقریبا بعد از 50 دقیقه پیاده روی به آبشار اول رسیدیم بعد از استراحتی کوتاه از کنار آبشار به راهمان ادامه دادیم و وارد جنگل شدیم جنگلی بسیار زیبا داشت که بعد از 3 ساعت پیاده روی به آبشار دوم رسیدیم(آبشار چهارچال) نهار را خوردیم .در حالی که دوستان استراحت میکردند رفتیم آبشار  را دیدیم و در آنجا آبتنی کردیم . آب سردی داشت .سپس دوستان از خواب بیدار شدند و راهمان را به سمت شهر گرگان در پیش گرفتیم بعد از تقریبا 3 ساعت پیاده روی به روستای زیارت رسیدیم و سوار ماشین شدیم و به منزل امین برگشتیم .

 

برنامه دیواره قلعه ماران

 

 

20 فروردین 94  ساعت 6 صبح از گرگان به راه افتادیم به سمت دیواره قلعه ماران رفتیم و از روستای پا قلعه به راهمان ادامه دادیم در اینجا لازم میدانم   از آقای بهروز احمدی تشکر کنم که به ما کمک کردن تا وسایل فنی را تاپای کار اوردند. بعد از یک استراحت کوتاه من و آقای مسلم آمارلو به پای کار رفتیم و شروع به صعود دیواره قلعه ماران کردیم. آنجا بسیار زیبا وو دیدنی بود ما کارمان را در مسیر رهایی شروع کردیم و طول اول را مسلم شروع کرد . طول اول کاملا رول کوبی شده بود و طول دوم را من رفتم که مسیر مخلوطی از رول و میخ بود که ما طول ها را به صورت ضربدری صعود کردیم تا طول چهارم مسیر رول و میخ بود ولی طول های مسیر رهایی 30 الی 40 متر بیشتر نبود بعد از طول 4 چهارم به زیر کلاهک رسیدیم که بسیار زیبا بود و مسیر رهایی به خاطر اون کلاهک نام گذاری شده که وقتی کلاهک را صعود  میکنی از دیواره رها میشوی به خاطر همین اسمش رهایی است. بعد از این که کلاهک را با هم صعود کردیم متوجه شدیم که طول آخر مسیر از بالای دیواره رول کوبی شده به خاطر اینکه فاصله رول ها خیلی زیاد بود و بعد از کلاهک دو تا طول مانده بود که تمام بشود که با فاصله زیاد رول ها مواجه شدیم  . ولی باز هم به راهمان ادامه دادیم و این دو تا طول آخر که همش رول کوبی بود را صعود کردیم و ساعت 17:00 به بالای دیواره رسیدیم سپس بالای دشت کمی استراحت کردیم و به پایین برگشتیم .ساعت تقریبا 19 بود که به روستای پا قلعه رسیدیم که دوستان عزیزمان آقای بهروز احمدی و امین شریعتی منتظر ما بودن. سوار ماشین شدیم و به شهر گرگان برگشتیم فردای آن روز من و آقای احمدی به همدان برگشتیم.

 

تشکر از دوستان عزیز که ما را در این سفرهمراهی نمودند

 

آقایان امین شریعتی – حسین عباس زاده – مسلم آمارلو