گزارش صعود به قله علم کوه مرداد 97
چهارشنبه ۰۷ شهریور ۱۳۹۷
0 نظر
412 بازدید


به نام خدا  

 


     گزارش برنامه علم کوه

 

باشگاه کوهنوردی یاران همدان

 

 

 از تاریخ 24 مرداد تا 26 مرداد 97           این برنامه. مطابق. با تقویم باشگاه یاران در روز سه شنبه. باهماهنگی نفرات باشگاه یاران ومحل قرار دوستان در میدان باباطاهر ودر ساعت 7 عصر شروع ودر ساعت 19:45
وبا بدرقه چند نفر از دوستان وسرپرست باشگاه شروع به حرکت نمودیم وبا 4 دستگاه ماشین شخصی به سمت علم کوه حرکت کردیم ودر ساعت شش صبح به قرار گاه ونداربن. رسیدیم و بعداز تحویل. وسایل. به قاطرها در ساعت 7:10 صبح. شروع به حرکت نمودیم که در ساعت11:45 به پناهگاه سر چال رسیدیم و به استراحت کوتاهی پرداختیم. ودر ساعت 12:15بعدازظهر به. علم چال رسیدیم وشروع به بر پایی کمپ نمودیم البته با کمی تاخیر به دلیل نبود جا.و ازدحام. بیش از حد منطقه بعد از بر پایی کمپ ورسیدن وسایل اقدام به استراحت نمودیم ودر ساعت 20:30 بعد ازشام مختصری به استراحت پرداخیم ودر ساعت 4 صبح دونفر از دوستان. اقایان یاسر اقاخانی وحسین مظاهری جهت صعود دیواره از مسیر هاری روست اقدام نمودن و الباقی نفرات 14 نفر از دوستان در ساعت 5:30دقیقه بسمت گرده المانها حرکت نمودیم. تیم با. نظم و ترتیب خاص.وسرعت خیلی خوب. وبا ایمنی کامل در ساعت 9:20 دقیعه به پای سنگ سماور رسیدیم. وبعداز گرفتن چند عکس و استراحت. کوتاه. به سمت قله علم کوه ادامه مسیر دادیم ودر ساعت10:15
 به قله علم کوه رسیدیم. قله زیبا ودوست داشتنی ولی مملو. از جمعیت.  بعداز. استراحت وگرفتن چند عکس به سمت سیاه سنگها حرکت نمودیم ودر ساعت  12:15. به پناهگاه رسیدیم بعداز استراحتی کوتاه بسمت علم چال حرکت نمودیم که در ساعت14:45 بعداظهر. به محل. کمپ رسیدیم. بعداز اخباری که از کمپهای. حاضر در منطقه گرفتیم. متوجه شدیم تیم دیواره در ساعت 12 ظهر موفق به صعود شدند که باعث خوشحالی تیم. شد در اینجا یاد اور میشوم به دلیل. سهل انگاری باربرها یکی از کوله پشتیها که مربوط به سرپرست تیم اقای اکبری بود در قرار گاه جا مانده بود ولوازم شخصی. و بیسیم ها داخل کوله بود که روز اخر وبعداز اتمام برنامه به علم چال رسیدن به همین دلیل با تیم دیواره ارتباط نداشتیم. تیم دیواره بعداز استراحت در پناهگاه. سیاه سنگها. در ساعت 18:30  به کمپ رسیدن.  که با استراحت وشب مانی در کمپ در ساعت 7:30 صبح جمعه. بسمت قرارگاه حرکت نمودیم ودر ساعت 12:45
به قرارگاه رسیدم واین برنامه زیبا در اینجا. به پایان رسید.  

 

 

 

 

 

 

 

 

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر