صعود علم کوه از مسیر دیواره و گرده المانها مرداد 96
چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶
706 بازدید

صعود علم کوه از مسیر دیواره و گرده المانها مرداد 96

 

سرپرست برنامه اقای امیر اکبری

 

مسئولان فنی ک اقایان امیر محرری و حمید مسلمخانی

 

 

 

یک روز رسد غمی به اندازه.کوه. یک روز رسد نشاط اندازه دشت. افسا نه زندگی چنین است عزیز. در سایه کوه باید ازدشت گذشت.

سلام خدمت دوستان عزیز و گرامی. گذارش برنامه علم کوه مطابق با تقویم برنامه باشگاه یاران همدان درتاریخ پانزدهم مرداد هزاروسیصدونودوشش با همراهی پانزده نفر از دوستان این برنامه در ساعت نه صبح روز یک شنبه از میدان باباطاهر با بدرقه چند تن از دوستان وسرپرست محترم باشگاه استارت زده شد وبا سه دستگاه سواری از همدان راهی برنامه شدیم که ساعت هفت شب به قرارگاه ونداربن رسیدم که بعداز صحبت با اقای حسینی واطلاع از قیمتهای گران وبی منطق قرارگاه  جهت استراحت وصرف شام به بیرون از قرارگاه رفتیم. بعداز صرف شام استراحت ساعت چهار صبح از خواب بیدار وجهت حرکت اماده شدیم و طبق نظر سرپرست چهار نفر ازدوستان جهت جابجای  جهت حمل کوله لوازم فنی در قرارگاه ماندن که بعداز باریگری وسایل حرکت نمودن. گروه ساعت یازده به پناهگاه سرچال رسیدیم بعداز یک ساعت استراحت در پناهگاه در ساعت دوازده بسمت منطقه علم چال حرکت نمودیم ودر ساعت دو بعدازظهر به منطقه علم چال رسیدیم وبعداز برپای کمپ واستراحت در ساعت شش با سرپرست و مسولین فنی قرار براین شده تیم صعود کننده به گرده المانها ساعت پنج صبح حرکت کنند وتیم دیوار دروز سه شنبه استراحت چهارشنبه حرکت کنیم ساعت پنج صبح تیم گرده از خواب بیدار شدن ودر ساعت شش وبیست دقیقه بعداز صرف صحبانه شروع به حرکت کردن اعضای تیم خانمهاها حق شناس خانم سهیلی وخانم مونا رضا یی اقایان امیر اکبری سرپرست برنامه یاسر اقا خانی احسان مظاهری حسین زارعی عباس جعفری ومبین محرری به اعنوان کوچیکترین عضو گروه اقدام به صعود نمودن که طی ارتباط که با بی سیم برقرار بود درساعت سه خبر صعود کلیه  عزیزان  رسید ودر ساعت هشت عصر کلیه عزیزان که موفق شده بودن از مسیر گرده المانها صعود کنند در   سلامتی کامل به کمپ برگشتند. وتیم دیوار که یک روز استراحت داشت جهت بار گزاری در ساعت یازده به پای دیواره راهی شدیم وبعداز بار گذاری ساعت سه به کمپ برگشتیم وبه استراحت پرداختیم. که بعداز استراحت وصرف شام ساعت ده به داخل کیسه خواب رفتیم تیم دیوار شامل شش نفر میشد که تیم اقایان مهدی خاوری وحمید مسلم خانی ساعت سه ونیم استارد زدن وتیم چهار نفر که اقایان حسین مظاهری وجعفر رضایی علیرضا محرری واینجانب امیر محرری در ساعت چهاروبیست دقیقه بسمت دیواره حرکت نمودیم ودر ساعت شش صبح هر سه تیم استارد اولیه کار در پای مسیر ها زده شد تیم اقایان خاوری ومسلم خانی بسمت مسیر لهستانیهای 52 تیم اقایان مظاهری ورضایی جهت صعود مسیر فرانسویها وتیم محرری پدر وپسر در مسیر هاریروست قرار گرفتین

هر سه تیم با تمام توان جهت صعود اقدام نمودیم وتیم محرری واقایان مظاهری ورضایی تا تاقچه ارش باهم حرکت میکردیم که بعدازتاقچه ارش تیم اقایان مظاهری ورضایی جهت صعود مسیر فرانسویها در ساعت نو چهل دقیقه. جدا شدن وتیم محرری هم به مسیر خود در هاریروست ادامه مسیر دادیم که با یاری خدا ودعا دوستان درساعت یازده وچهل وپنج موفق شدیم تا کارگاه نه یعنی اخرین کارگاه قبل از ریزشیها برسیم ودر اینجا مطابق قرار قبلی که با تیم داشتیم جهت صعود به مسیر فرانسویها  اقدام به فرود از مسیر صعودکردیم. که در یکی از کارگاه با مشکل برخورد کردیم. گیرکردن طناب به داخل سنگ زمان زیادی رو از ما گرفت وهمین مسئله باعث شد که دیرتر به تاقچه ارش برسیم. مجبور به فرود در کل مسیر شدیم ودر ساعت چهار بعداز ظهر به شکاف یخچالی رسیدیم که بااستقبال دوستان به کمپ برگشتیم ودر انتظار باقی دوستان بودیم که ساعت هشت ونیم با علامت دوستان در قیف متوجه شدیم که دوستان هم موفق به صعود از هردو مسیر شدن واین باعث خوشحالی کلیه نفرات تیم شد تیم اقایان خاوری ومسلم خانی مظاهری و رضایی با زمان پانزده ساعت موفق به صعود  دیواره از دو مسیر شدن تیم  دیوار شب جهت استراحت به پناهگاه سیاهسنگان رفت ودر ساعت هفت صبح بعداز استراحت به کمپ برگشتن.

در اینجا یاداور میشوم این نوع صعود در علم کوه ودیوار کم سابقه میباشد که تیمی در یک روز وهم زمان سه تیم دیوار نورد داشت باشد واین تیم یکی از جوانترین نفرات هم حضور داشت علیرضا محرری زاده شانزده ساله در این برنامه و مبین محرری به اعنوان کوچیکترین عضو گروه با یازده سال سن وخانم حق شناس با سن پنجاه ودوسال شرکت داشتن که برای تمامی این عزیزان وکلیه دوستان کوهنورد ارزوی سلامتی دارم.در پایان تشکر ویژه دارم از سرپرست باشگاه یاران همدان جناب اقای رضا شریفی که همواره یار وپشتیبان کلیه نفرات باشگاه بوده. سرپرست این برنامه اقای امیر اکبری ومسوولان فنی برنامه اقایان محرری ومسلم خانی

تصاویر برنامه

گرده المانها

 

 

 

 

 

 

مبین محرری زاده کوچکترین عضو یاران

 

 

 

 

دیواره

 

 

 

 

 

 

 

ادامه تصاویر به زودی...