برنامه تمرینی فنی در کلاغ لانه جمعه 17 مرداد 99
یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
59 بازدید

روز جمعه 17 مرداد 99 برنامه تمرینی فنی در منطقه کلاغ لان به سرپرستی آقای رضا شریفی سرپرست باشگاه اجرا شد .

تصاویر