برنامه تمرینی فنی در کلاغ لانه جمعه 17 مرداد 99
یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹
348 بازدید

روز جمعه 17 مرداد 99 برنامه تمرینی فنی در منطقه کلاغ لان به سرپرستی آقای رضا شریفی سرپرست باشگاه اجرا شد .

تصاویر