صعود به دیواره لجور از مسیر تنوره 797
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
342 بازدید

بسمه تعالی
گزارش صعودقله لجور مسیر تنوره

 


صبح جمعه مورخه 97/7/27ساعت 4صبح به سرپرستی استاد عزیزمان آقای اکبری و همراهان. حسین زارعی.احمد طولابچی.وترابی به سمت اراک به راه افتادیم که ساعت 7/30به پای قله رسیدیم وبعد تجهیز خود وپارک خودرو به ابتدای کار ومسیرتنوره خود رساندیم .ساعت 8/10بود که. استارت کار زده شد وطی مسیر با سر طنابی احمد آقا وحسین آقا  زده شددرساعت11/30بود که به قله رسیدیم وبعد گرفتن چند عکس و استراحت کوتاهي خود را به جان پناه رساندیم که دوستان مشغول ساخت جان پناهی جدید ی بودن .12/30بود که سوار ماشین شدیم وحرکت به سوی همدان ،وبین راه هم نهاری صرف نمودیم .ساعت 3بود به همدان رسیدیم

جهت مشاهده تصاویر با سایز اصلی روی عکس کلیک نمایید